Služby

alignnone size-full wp-image-99

 • nemovitosti – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene aj.  včetně vyřízení u katastrálního úřadu
 • notářské úschovy – přijímání peněz a listin do úschovy (za účelem jejich vydání dalším osobám)
 • notářský zápis jako exekuční titul – přímá vykonatelnost bez podání žaloby
 • závěť a jiná pořízení pro případ smrti – včetně zápisů do Centrální evidence závětí
 • (před)manželské smlouvy – včetně zápisů do Centrální evidence manželských smluv
 • zástavní smlouvy – včetně zápisů a výmazů v Rejstříku zástav
 • obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků jednotek – založení, osvědčení průběhu valné hromady, včetně vyhotovení všech souvisejících listin a vyřízení u živnostenského úřadu a rejstříkového soudu
 • osvědčování právně významných skutečností a prohlášení – osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, osvědčení prohlášení, protesty směnek a jiných listin
 • legalizace (ověření podpisu) – i pro zahraniční účely
 • vidimace (ověření shody opisu s listinou) – i pro zahraniční účely
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech POINT (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, z bodového hodnocení řidiče)
 • konverze dokumentů

a dále

 • dědické řízení – notář jako soudní komisař pověřený v obvodu Okresního soudu ve Zlíně
 • identifikace osob podle zvláštního zákona

Bližší údaje o jednotlivých úkonech činnosti notáře jsou uvedeny na www.nkcr.cz.

Provedení úkonu lze v případě potřeby předem objednat i na dobu mimo úřední hodiny nebo mimo notářskou kancelář.